Adventure

Thể loại phiêu lư

30 Ngày

Chapter 23 5 ngày trước

Chemy

Chapter 35 6 ngày trước

Apocalypse Zero

Chapter 7 1 tuần trước

Hành Giả

Chapter 5 1 tuần trước

Lumine

Chapter 161 1 tuần trước

Chuộc Lỗi

Chapter 11 2 tuần trước