5 /5 of 1 Vote
Rating
Worthless Regression Average 5 / 5 out of 1
Tên khác
盟約のリヴァイアサン ; 盟约的利维坦 ; Meiyaku No Rivaiasan ; The Leviathan of the Covenant
Tác giả
Bau; Hoạ sĩ: Taketsuki Jou
View
679
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại